3. ročník putování po naučné stezce Zubrnice - Malé Březno (30. 5. 2009)

Srdečně zvou: Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Kulturně historická regionalistika a Archiv města Ústí nad Labem.
Těšit se můžete na zaniké obce Velké Stínky, Stará Homole, Vitín a samoty Mauerschin a Tscherlaken.
Ve Vitíně občerstvení z vlastních zdrojů.
Sraz účastníků na autobusovém nádraží v Ústí n./L. - autobus odjíždí v 9:00.
Pro ostatní začátek v 9:30 v Zubrnicích.

Turistická stezka po zaniklých obcích pod Bukovou Horou

(Zubrnice – Malé Březno)

Universita Jana Evangelisty Purkyně, Filosofická fakulta, katedra historie

Turistická cesta Zubrnice – Malé Březno vznikla jako praktický výsledek semináře studentů Filozofické fakulty UJEP, oboru kulturně historická regionalistka, kteří ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem prostudovali dostupné historické dokumenty, navrhli trasu, zajistili patřičná povolení a provedli značení cesty. UJEP bude tuto trasu využívat i pro další praktickou výuku studentů oboru historie při zaměřování pozůstatků osídlení v terénu a studium rozsahu hospodářských zemědělských systémů a dále studentům životního prostředí pro zkoumání spontánního vlivu přírody na zahlazování stop lidské činnosti v krajině.

Příčinou zániku sídel na jihozápadním svahu Bukové hory byla skutečnost, že se do obcí nebyla zavedena silnice. Stará Homole, Velké Stínky a samoty se nepodařilo osídlit po odsunu německých obyvatel v roce 1946 a od té doby chátraly. Jiný osud měl Vitín, kam přišli čeští osídlenci především z řad vojáků Svobodovy armády. V roce 1945 zde vznikla místní správní komise a fungovala pobočka národní školy v Malém Březně. Ani poválečným vitínským obyvatelům se nepodařilo prosadit u úřadů silnici a počátkem 50. let začali obec opouštět, zejména poté, co ve Vitíně zemřelo malé dítě, k němuž se včas po strmé lesní cestě nedostal lékař. Poslední obyvatel žil údajně ve Vitíně ještě v roce 1965. Obec Vitín nezanikla úplně, část chalup v Leštině leží dosud na katastrálním území Vitína.

Kopie dokumentů i fotografie k historii zaniklých obcí zájemci najdou na po otevření cestu na webových stránkách kulturně historické regionalistiky FF UJEP.

Studenti university připravili při slavnostním otevření stezky ve Vitíně symbolické obnovení provozu místní hospody „U krásné labské vyhlídky“ s hudební kulturní vložkou.

Nová turisticky značená cesta, rozšíří možnosti dalších výletů návštěvníků Muzea lidové architektury v Zubrnicích.